Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin 

Chính sách thu thập thông tin của Miyako được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

1. Sự đồng ý: Miyako chỉ thu thập thông tin nhân của khách hàng khi đã sự đồng ý ràng của khách hàng. Khách hàng quyền tự do quyết định cung cấp thông tin nhân hay không, thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào. 

2. Mục đích thu thập thông tin: Miyako chỉ thu thập thông tin nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, như xác nhận đơn hàng, giao hàng, cung cấp dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, gửi thông tin về các sản phẩm, chương trình khuyến mãi hoặc tin tức mới nhất của Miyako. 

3. Phạm vi thu thập thông tin:  

Miyako chỉ thu thập thông tin nhân cần thiết liên quan đến mục đích bán hàng cho khách hàng, không thu thập thông tin vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích thu thập. 

Các thông tin được thu thập: 

+ Họ tên 

+ Công ty (nếu ) 

+ Số điện thoại 

+ Email 

+ Địa chỉ 

4. Thời gian lưu trữ thông tin 

Miyako sẽ lưu trữ thông tin nhân của khách hàng trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin đã nêu. Sau khi không còn cần thiết, Miyako sẽ xóa hoặc làm ẩn thông tin nhân của khách hàng. 

5. Những người hoặc tổ chức thể được tiếp cận với thông tin thu thập 

Đối với các bên vận chuyển, sẽ cung cấp các thông tin để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa như Tên, địa chỉ số điện thoại. 

Đối với nhân viên công ty sẽ các bộ phận chuyên trách để phục vụ việc chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. 

Yêu cầu pháp : Chúng tôi thể tiết lộ các thông tin nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu việc tiết lộ như vậy cần thiết một cách hợp để tuân thủ các quy trình pháp . 

Chuyển giao kinh doanh (nếu ): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin nhân. 

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập quản thông tin 

Nếu bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ về hoạt động thu thập, xử thông tin liên quan đến khách hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp, điện thoại hoặc email theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MIYAKO 

Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Số 0318134823 cấp ngày 30/10/2023 tại Phòng đăng kinh doanhSở Kế hoạch Đầu Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ trụ sở chính: 89A Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hotline: 078.666.8899 

Email: n.le@miyako.vn 

7. Phương thức công cụ để người dùng tiếp cận chỉnh sửa dữ liệu nhân 

Nếu quý khách bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận chỉnh sửa thông tin nhân đã cung cấp, quý khách thể: 

Liên hệ Hotline: 078.666.8899 

8. chế tiếp nhận giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo 

Tại Miyako, việc bảo vệ thông tin nhân của bạn rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Miyako cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Miyako cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau: 

– Giao nhận hàng hóa đến khách hàng 

Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại 

– Khi quan pháp luật yêu cầu. 

Miyako hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin nhân cũng chính trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Miyako, liên quan đến việc thông tin nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 078.666.8899.